27.1.2023 14:45 | Indikator.ba
Poništavanje natječaja za dodjelu koncesije
26.1.2023 13:18 | Indikator.ba
Zaključak o trećoj prodaji nekretnina - 51 0 Ip 167432 19 Ip 25.01.2023. ODREĐUJE SE TREĆE ROČIŠTE za javnu prodaju nekretnine izvršenika ...
26.1.2023 12:01 | Indikator.ba
26 Januar 2023 JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda radi dodjele koncesija za izgradnju solarnih elektrana Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o ...
26.1.2023 09:11 | Indikator.ba
Odluka o određivanju slobodne lokacije na području BPK Goražde za 2023.godinu na kojoj se može osnovati apoteka 25.01.2023.
26.1.2023 08:47 | Indikator.ba
ana 25.1.2023. godine raspisan je Oglas o prodaji nepokretnosti označene sa k.p. broj 2988/38 K.O. Brod, Skele, putem usmenog javnog nadmetanja.
26.1.2023 08:46 | Indikator.ba
Dana 25.1.2023. godine raspisan je Oglas o prodaji nepokretnosti označene sa k.p. broj 2988/37 K.O. Brod, Skele, putem usmenog javnog nadmetanja.
NAJBOLJI POSLOVNI POTEZ
26.1.2023 08:45 | Indikator.ba
Dana 25.1.2023. godine raspisan je Oglas o prodaji nepokretnosti označene sa k.p. broj 2876/4 K.O. Brod, Skele, putem usmenog javnog nadmetanja.
25.1.2023 09:02 | Indikator.ba
Javni oglas za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Posušje putem javnog nadmetanja – licitacije
24.1.2023 10:13 | Indikator.ba
Prva prodaja nekretnina - 02.03.2023. godine u predmetu 96 0 I 145604 22 I 23.01.2023. Nekretnine BOSNA I HERCEGOVINA BRČKO DISTRIKT BOSNE I ...
<<>>
23.1.2023 12:39 | Indikator.ba
Prva prodaja nekretnina - 03.03.2023. godine u predmetu 96 0 I 144836 22 I 23.01.2023. Nekretnine BOSNA I HERCEGOVINA BRČKO DISTRIKT BOSNE I ...
23.1.2023 09:26 | Indikator.ba
23.01.2023 JAVNI POZIV za dodjelu prava korištenja stubova javne rasvjete na području Kantona Sarajevo za postavljenje reklamnih panoa na općinama ...
17.1.2023 12:09 | Indikator.ba
Prodaja nekretnina koje se nalaze u mjestu Cvilin, Općina Foča-Ustikolina
<<>>

Klub INDIKATOR.ba
"Javni pozivi, licitacije, grantovi..."
O NAMA | USLOVI KORIŠTENJA | IMPRESUM | MARKETING| KONTAKT
Copyright © 2020, Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Prijave za 13. ciklus programa Moja praksa
Plan javnih nabvki za 2023.godinu, Toplana Prijedor
Plan nabavke za 2023. godinu, Agencija za osiguranje depozita BiH
Plan javnih nabavki za 2023., Grad Gradačac
Odluka o usvajanju Privremenog plana javnih nabava za rad i održavanje; Elektroprijenos
Privremeni plan javnih nabava za razdoblje siječanj-ožujak 2023.,Ministarstvo komunikacija i transpo
Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu komisija
Prijava prijedloga projekata nevladinih i neprofitnih organizacija humanitarnog karaktera
Prijava prijedloga projekata nevladinih i neprofitnih organizacij
Poništavanje natječaja za dodjelu koncesije
Javni poziv za raspodjelu sredstava za financiranje projekata iz oblasti kulture iz proračuna Grada
Javni poziv za raspodjelu sredstava za financiranje projekata iz oblasti športa iz proračuna Grada
Javni poziv za Fond za mlade
Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama
Javni poziv za izbor investicijskih banaka za 2023. godinu
Prodaja motornih vozila / radnih mašina
Cystoscope
Hospital furniture
Contract award notice - Supervision of Works for Construction of the Flood Protection Measures
Javni poziv za sufinansiranje udruženja čije su aktivnosti usmjerene na zastupanje interesa
Oglas za prodaju ss kotao, klima
Formati izvještaja II Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava za finansiranje projekata
Technovation Challenge: Poziv za info sesiju
Poziv za organizacije civilnog društva iz Banja Luke
Poziv privrednicima za predstavljanje u Katalogu metaloprerađivačke industrije USK
Prodaja imovine DIP KUPRES d.o.o. KUPRES u stečaju
Treća prodaja - nekretnina u k.o. NP_Varošluk
Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih planova sredstvima Budžeta Općine
Takmičenje Wizz Air-a: Dizajnirajte novu livreju
Plan javnih nabava Općinskog suda u Orašju za 2023. godinu
Privremeni plan Javnih nabava Općine Odžak za period siječanj - ožujak 2023, Općina Odžak
Plan javnih nabavki za 2023. godinu, Grad Zvornik
Plan javnih nabavki za 2023. godinu, Općina Donji Vakuf
Privremeni Plan javnih nabava za 2023., Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Plan javnih nabavki za 2023. Agencije za upravljanje oduzetom imovinom RS
Plan javnih nabava za 2023. godinu Srednje škole “Ivan Goran Kovačić” Kiseljak
Javni poziv za prikupljanje ponuda radi dodjele koncesija za izgradnju solarnih elektrana
Plan JN OŠ "Gromiljak" za 2023. godinu
Plan javnih nabavki Službe za zapošljavanje BPK Goražde za 2023.
Prodaja kamiona marke Mercedes-benz
Usklađivanje i registracija redova vožnje autobuskih linija
Rješenje o produženju važenja registrovanih redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama
Nabavka opreme za ličnu zaštitu
Prodaja motornog vozila Renault Fluence
Nabavka repromaterijala
Izbor osiguravajuće kuće za osiguranje zaposlenih od nesrećnog slučaja
Usluge održavanja, dijagnostike i servisiranja sistema klimatizacije i ventilacije
Nabavka dijelova za pumpe
Nabavka biocida i aditiva za proizvodnju Li-visokotemperaturnih mazivih masti
Nabavka paletizera za strečovanje paleta
ČLANOVI KLUBA

Poštovani korisnici,
Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini. U ovom servisu možete pronaći tendere izuzev onih koji se objavljuju na portalu javnih nabavki, licitacije za prodaju imovine firmi u stečaju, prodaje zaplijenjene imovine koju priređuju porezne administracije, sudske prodaje imovine, zakup i prodaju poslovnih prostora, zemljišta i druge pokretne i nepokretne imovine.Takođe, objavljujemo i javne pozive i konkurse koji se tiču raznih vidova podrške kompanijama, nevladinim organizacijama, udruženjima, građanstvu... putem kreditne podrške, subvencija, grantova, donacija i slično. Plaćeni korisnici ovog servisa imaju pristup svim bazama, a osim toga na svoj mail dobijaju radnim danima newsletter sa osnovnim biznis vijestima i kraćom ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana. Da bi ste pristupili servisu nužno je da se registrujete, a Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš
transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Addiko Bank.

Cijene za pretplatnički servis
"Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 149 KM
Polugodišnje članstvo 89 KM
Tromjesečno članstvo 49 KM

Sekcija “Radna mjesta”
Godišnje članstvo 49 KM
Polugodišnje članstvo 39 KM
Tromjesečno članstvo 29 KM

PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Tenderi
Izvođenje radova Nabavke proizvoda
Usluge Planovi nabavki, izmjene
Licitacije
Prodaja imovine firmi u stečaju Poslovni prostori
Ponuda objekata Privatizacija
Ponuda zemljišta Ostala imovina
Javni pozivi
Podsticaji privredi Fondovi, grantovi
Donacije Radna mjesta