TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Komentari i analize
Šta regulatori očekuju od banaka u 2023.
28.1.2023 04:33 | Indikator.ba
U 2023. godini od banaka se očekuje da preispitaju i prilagode dostupne metode i alate za mjerenje kreditnog rizika kako bi bile u stanju
donositi utemeljene poslovne odluke i adekvatno procjenjivati očekivane kreditne gubitke.

Ovo se, između ostalog, navodi u supervizorskim očekivanjima za banke u 2023. godini koje je objavila Agencija za bankarstvo u FBiH.

Od banaka će se zahtijevati jačanje procesa i kontrola s ciljem boljeg planiranja, analiziranja i praćenja efekata vezanih za promjene kamatnih stopa, kao i efekata drugih promjena u okruženju.

Nadzor nad praksama upravljanja kreditnim rizikom i praćenje kvaliteta aktive i dalje će biti ključni dio supervizorskih aktivnosti u 2023. godini, s posebnim naglaskom na koncentracije kreditnog rizika u izdvojenim sektorima privrede, posebno onim koji pokazuju veću osjetljivost na trenutno makroekonomsko okruženje.

Regulator će takođe tražiti od banaka da preispitaju korištene pristupe procjene kreditne sposobnosti fizičkih lica, a posebno dugoročne kreditne sposobnosti. Oslanjanje na indikatore za procjenu kao što su visina duga u odnosu na primanja koji su kalibrisani u uobičajenim ekonomskim uslovima, može biti nedovoljno pouzdano u trenutnim, izmijenjenim okolnostima.

- Banke trebaju identifikovati dijelove portfolija fizičkih lica osjetljive na trenutne makroekonomske uslove. Prilikom procjene potrebno je uzeti u obzir porast troškova domaćinstva i moguće povećanje kamatnih stopa za kredite sa promjenjivom kamatnom stopom, posebno kamatnih stopa dugoročnih stambenih i hipotekarnih kredita, upozzoravaju iz Agencije za bankarstvo.

Potražnja za kreditima sa promjenjivom kamatnom stopom je smanjena, ali banke i dalje odobravaju ovakve kreditne proizvode radi zaštite od kamatnog rizika.

- Očekujemo da banke s ciljem zaštite korisnika finansijskih usluga ažuriraju informacione listove za klijente na način da uključe prikaz anuiteta u različitim scenarijima promjene kamatnih stopa. Razmatranje različitih scenarija promjene kamatnih stopa je potrebno uključiti u proces odobravanja kreditnih izloženosti, kako za fizička lica, tako i za privredna društva, dodaje se.

U superizvorskim očekivanjima upozorava se i da banke moraju biti svjesne da neprilagođenim strukturiranjem kreditnih proizvoda po iznosima i rokovima mogu indirektno utjecati i na cijene nekretnina na tržištu. S tim u vezi, očekuje se da banke krajnje odgovorno uvažavaju potencijalne negativne efekte i rizike koji mogu nastati po osnovu neprilagođenih iznosa, rokova i omjera duga u odnosu na vrijednost kolaterala . Potrebno je kontinuirano preispitivati predviđene najduže rokove otplate stambenih i hipotekarnih kredita, i koncentracije kreditnog rizika u dugoročnim portfolijima, kako bi se na vrijeme poduzele mjere ublažavanja rizika, navodi se, između ostalog.

Supervizorskim očekivanjima za 2022. godinu od banaka je traženo da prilikom formiranja tarife naknada za bankarske usluge primijene principe opravdanosti, jednostavnosti i transparentnosti, uvažavajući naglašene potrebe finansijske inkluzije i prilagođavanja stvarnim mogućnostima i potrebama korisnika finansijskih usluga.

- Agencija cijeni da banke nisu u dovoljnoj mjeri odgovorile na ovaj zahtjev, te se očekuju konkretne aktivnosti u 2023. godini. Iako se visina naknada i dalje formira samostalno i na tržištu, banke sa krajnjim oprezom trebaju pristupiti svakoj naknadnoj korekciji naknada za bankarske usluge u 2023. godini. Bez obzira na odabrani poslovni model ili ciljane grupe klijenata, banke moraju uvažiti pitanja finansijske inkluzije i imati proizvode koji su prilagođeni
socijalno osjetljivim kategorijama stanovništva. Ukoliko se odgovorno ne pristupi ublažavanju ovog rizika, povratni pritisci sa tržišta ili reakcije korisnika mogu iznuditi zakonske odgovore koji će promijeniti tržišne okolnosti, ograničiti visinu naknada bankarskih usluga ili uvesti nove učesnike u segmentima koji su tradicionalno u domenu poslovanja banaka, navode iz Agencije te dodaju da će pojačano vršiti provjere postupanja s tim u vezi.

Na kraju, navodi se i da bi banke trebale na odgovarajući način uključiti rizike povezane sa klimatskim promjenama i okolišne rizike u poslovne strategije i okvire za interno upravljanje i upravljanje rizicima.

(Foto: Sjedište Agencije za bankarstvo FBiH - Indikator.ba)
Facebook Twitter Print
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA