TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Ekonomija
Prolongirana primjena međunarodnih standarda izvještavanja za osiguravatelje
2.2.2023 04:40 | Indikator.ba
Primjena Međunarodnih standarda za izvještavanje MSFI 17 za osiguravajuća društva u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će prolongirana, konstatovano je na sastanku koji je Agencija za nadzor osiguranja u FBiH održala sa upravama društava za (re)osiguranje 31. januara.

- Obzirom na nizak nivo spremnosti društava za osiguranje kada je u pitanju implementacija MSFI 17, u trećem kvartalu 2022. godine Agencija za nadzor je poduzela aktivnosti na prolongaciji primjene standarda te sačinila akcijski plan, na osnovu čega je Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH donio odluku da se primjena standarda prolongira do 01.01.2026. godine, navode iz Agencije za nadzor osiguranja.

Ddodaju da društva za osiguranje uz podršku Agencije za nadzor trebaju period od naredne tri godine maksimalno iskoristiti i adekvatno se pripremiti za punu implementaciju standarda.

- S ciljem adekvatne pripreme formira se radna grupa na nivou sektora osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine koju će činiti predstavnici Udruženja društava za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine, Akturaskog društva u Bosni i Hercegovini i Agencije za nadzor, istaknuo je između ostalog, direktor Agencije za nadzor Ivan Luburić.

Prezentaciju vezanu za primjenu i izazove MSFI 17 na pomenutom sastanku održao je konsultant Stjepan Anić – Op2M doo Zagreb, dok je Agencija za nadzor dala osvrt na trenutni status MSFI 17 u Federaciji Bosne i Hercegovine i prezentovala rezultate analize upitnika o spremnosti sektora osiguranja za implementaciju standarda.
Facebook Twitter Print
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA