TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Kompanije i tržišta
Ihtijarević smanjuje kapital svoje firme GLIESE 581g, vraća u posjed nekretnine
4.2.2023 05:22 | Indikator.ba
Haris Ihtijarić, osnivač društva GLIESE 581g d.o.o. Sarajevo donio je odluku o smanjenju kapitala ove kompanije koja je nedavno izgubila franšiznu licencu za restorane MCDonaldsa u Bosni i Hercegovini.

Prema odluci objavljenoj u Službenim novinama FBiH, osnovni kapital koji je društvo imalo u novcu i stvarima smanjuje se za u iznos od 3.258.482,35 KM u stvarima/nekretninama koje su svojevremeno unesene i društvo sada ostaje samo na kapitalu od 162.000 KM u novcu.

Smanjenje kapitala vrši se radi isplate osnivaču Društva i to na način da se kapital umanjuje za navedeni iznos.

Nekretnine koje je Haris Ihtijarević unio u kapital društva GLIESE 581g d.o.o. Sarajevo a koje se sada izuzimaju čine posebni dio objekta u ulici Maršala Tita br. 6 sa nekoliko prostorija, suvlasnički dio od 1/9 na nekretnini označenoj kao k.č. 816 povezano s vlasništvom na posebnom dijelu sa udjelom 1/1, te nekoliko parcela zemljišta, njiva i pašnjaka u Visokom.

Ihtijarević i dalje ostaje 100-postotni vlasnik društva GLIESE 581g d.o.o.

GLIESE 581g istovremeno je obavijestilo eventualne povjerioce da je spremno izmiriti obaveze prema njima ili za njih dati osiguranje.

Nakon jedanaest godina rada u Bosni i Hercegovini McDonald’s je zatvorio svoje poslovnice u BiH početkom ove godine nakon niza problema koje je napravila kompanija Gliese 581g, vlasnik franšize ovog globalnog lanca brze hrane za Bosnu i Hercegovinu, izvještava Indikator.ba.

(Foto: MCDonalds - Indikator.ba)
Facebook Twitter Print
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA